Home

Een tekst is niet alleen maar een verzameling van woorden. Het heeft een doel en een boodschap; de tekst wil de lezer iets vertellen. Daarom moet een tekst opvallen met de juiste lengte, structuur en stijl. Door de woorden te schaven en te slijpen maak ik er een tekstjuweeltje van. Een briljante tekst die de lezer wel moet lezen. Mijn specialisme is wollige en langdradige teksten veranderen in kort en bondig. En herschrijven in de taal die iedereen begrijpt: jip-en-janneketaal.

Ik corrigeer, redigeer, (her)schrijf allerlei teksten en ik ben er ook voor advies, creativiteit, leesrapporten en boekrecensies.